Side Area Logo
เว็บประชาสัมพันธ์ของคนไทย
ติดต่อเรา
AcMap1

แข่งขันความจำชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 9 และแข่งขัน – ประกวดผลงาน Mind Map

แข่งขันความจำชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 9
และแข่งขัน-ประกวดผลงาน Mind Map

 

AcMap1

 

รายละเอียดการแข่งขัน

 

AcMap2

 

1. การแข่งขันความจำชิงแชมป์ประเทศไทย

    1. เยาวชน อายุ 10 – 17 ปี ค่าสมัครคนละ 200 บาท (นับตามวันเกิด)
    2. บุคคลทั่วไป อายุ 18 ปีขึ้นไป ค่าสมัครคนละ 400 บาท (นับตามวันเกิด)

    กรณีส่งในนามสถาบันการศึกษา จำกัดผู้เข้าแข่งขันจากสถาบันเดียวกัน ไม่เกิน 10 คน
***สมาคมฯ อบรมเทคนิคการจำสำหรับผู้แข่งขันและผู้สนใจในกรุงเทพฯ ก่อนการแข่งขัน (สถานที่-เวลาจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

 

กำหนดการแข่งขันความจำ

08.00 น. เริ่มลงทะเบียน
09.00 น. ร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน
09.15  น. แข่งขันเกมที่ 1 : คำเร็ว (Speed Random Words) > ให้จำ 5 นาที / ตอบ 15 นาที
09.35 น. แข่งขันเกมที่ 2 : ชื่อและหน้า (Speed Names and Faces) > ให้จำ 5 นาที / ตอบ 15 นาที
09.55 น. ——————————- พัก —————————————–
10.05 น. แข่งขันเกมที่ 3 : ตัวเลข 15 นาที (15 Minute Numbers) > ให้จำ 15 นาที / ตอบ 30 นาที
10.50 น. ——————————- พัก —————————————-
11.00 น. แข่งขันเกมที่ 4: ไพ่เร็ว ครั้งที่ 1 (Speed Cards Attempt 1) > ให้จำ 5 นาที / ตอบ 5 นาที
ไพ่เร็ว ครั้งที่ 2 (Speed Cards Attempt 2) > ให้จำ 5 นาที / ตอบ 5 นาที
11.30 น. —–จบการแข่งขันรุ่นเยาวชน/ รุ่นบุคคลทั่วไปพัก —–
11.40 น. แข่งขันเกมที่ 4 : ตัวเลขเร็ว (Speed Numbers) > ให้จำ 5 นาที / ตอบ 15 นาที
12.00 น. —-จบการแข่งขันระดับบุคคลทั่วไป/ อาหารกลางวัน / ร่วมกิจกรรมอื่นภายในงาน —-
15.00 น. ประกาศผลการแข่งขันและมอบรางวัล

 

AcMap3

 

2. การแข่งขันเขียน Mind Map (Mind Map Live) แข่งขันเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน แบ่งเป็น 3 ระดับ

    1. เด็ก อายุ 9 – 12 ปี หัวข้อ “ความคิดสร้างสรรค์”
    2. เยาวชน อายุ 13 – 17 ปี หัวข้อ “ความคิดสร้างสรรค์”
    3. บุคคลทั่วไป อายุ 18 ปีขึ้นไป หัวข้อ “นวัตกรรม”
    4. กลุ่มครอบครัว ไม่จำกัดอายุ ต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน ในทีมต้องมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ 
หัวข้อ “ครอบครัวสร้างสรรค์”

กรณีส่งในนามสถาบันการศึกษา ส่งได้ระดับละไม่เกิน 3 ทีม ค่าสมัครทีมละ 600 บาท
ลงทะเบียน 08.00 น. / ร่วมพิธีเปิด 09.00 น. / เวลาแข่งขัน 09.15-12.00 น. / ประกาศผล 15.00 น.
เตรียมข้อมูล,นำอุปกรณ์เพื่อค้นคว้า และอุปกรณ์ เพื่อการเขียนและตกแต่ง Mind Map เข้าห้องแข่งขันได้

 

AcMap4

 

3. ส่งผลงาน Mind Map เข้าประกวด แบ่งตามระดับผู้ส่ง ดังนี้

    1. เด็ก อายุ 9 – 12 ปี หัวข้อ “โรงเรียนในฝัน”
    2. เยาวชน อายุ 13 – 17 ปี หัวข้อ “โรงเรียนในฝัน”
    3. บุคคลทั่วไป อายุ 18 ปีขึ้นไป หัวข้อ “สังคมในฝัน”

 

หลักเกณฑ์การส่งผลงาน Mind Map เข้าประกวด

    – ส่งผลงานต้นฉบับ ขนาดไม่น้อยกว่า 8 x11 นิ้ว และ ไม่เกิน A3 หรือ 15×24 นิ้ว ส่งผลงานภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2559
    – Mind Map ที่ส่งเข้าประกวด ไม่จำกัดภาษา – วัสดุ – เทคนิค และต้องไม่ลอกเลียนของผู้อื่น/ไม่เคยตีพิมพ์มาก่อน
    – ส่งผลงานรายละไม่เกิน 1 ใบ
    – คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด และผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะไม่ส่งคืนผู้ส่งเข้าประกวด
    – Mind Map ที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ของสมาคมความคิดสร้างสรรค์ ความจำและการเล่น
    – ประกาศผลการตัดสินจะแจ้งให้ทราบทางโทรศัพท์ / e-mail และ www.jumkeng.in.th ก่อนวันงานแข่งขัน

ดาวน์โหลดใบสมัครแข่งขัน
———————————–

สำหรับน้องๆ ที่สนใจก็อย่าลืมไปสมัครร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆ หรือติดตามงานประกวดแข่งขันต่างๆในปีต่อๆไปกันได้ที่ www.jumkeng.in.th กันได้นะครับ